BỘ TRỘN ETHEREUM (ETH)


Bộ trộn Ether (Hoà trộn) là một dịch vụ tự động giúp bạn trộn Ethereum (ETH) bằng các thuật toán được phát triển đặc biệt và để bảo vệ danh tính của bạn.

BẮT ĐẦU TRỘN ETH


Thời gian trÌ HOÃN tùy chỉnh (tối thiểu 10 phút)

FAQ


BỘ TRỘN ETHEREUM LÀ GÌ?

Bộ trộn Ethereum (ETH) là một dịch vụ đơn giản sẽ làm tăng sự riêng tư của bạn khi sử dụng Ethereum và thực hiện các giao dịch Ether. Mỗi người đều có quyền riêng tư cá nhân ngay cả khi chuyển tiền, giao dịch hoặc tặng Ether. Do các tính năng blockchain của Ethereum, bạn không hoàn toàn ẩn danh khi sử dụng ETH và Vì vậy cần có Dịch vụ trộn Ethereum để giúp bạn cắt đứt mọi mối quan hệ giữa các đồng tiền ETH cũ và mới. Sử dụng bộ trộn ETH khiến người khác hầu như không thể theo dõi Địa chỉ Ethereum mới của bạn.

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TRỘN.

Công cụ nghiền ETH tính phí hoa hồng ngẫu nhiên 2-5% cho mỗi lần trộn để cung cấp sự riêng tư tốt nhất cho các giao dịch Ether của bạn.

CHÚNG TÔI KHÔNG LƯU NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG.

Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ nhật ký hoạt động nào vì vậy không có bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào biết được thông tin về hoạt động của người dùng. Chúng tôi làm điều này để tối ưu hóa hệ thống lưu trữ và giúp người dùng ẩn danh.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ HỖ TRỢ CÁC GIAO DỊCH CHƯA HOÀN THÀNH.

Dịch vụ chỉ lưu trữ thông tin về các giao dịch Ethereum chưa hoàn thành để tránh người dùng mất ETH. Vui lòng đặt giá tốt nhất để cho phép các giao dịch ether của bạn nhận được xác nhận mạng lưới càng sớm càng tốt. Sau khi quá trình trộn hoàn tất, tất cả thông tin sẽ được tự động xóa.

CHÚNG TÔI KHÔNG THU THẬP EMAIL.

Dịch vụ không lưu trữ email từ mẫu đơn liên hệ. Email sẽ bị xóa trong 24 giờ sau khi mở.

CHÚNG TÔI KHÔNG THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN.

Chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào về việc nhận hoặc gửi ether từ bộ trộn hoặc đến bộ trộn, vì dịch vụ không lưu thông tin này khi giao dịch kết thúc.

BỘ TRỘN ETH HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG.

Dịch vụ trộn Ethereum hoàn toàn tự động và không cần sự trợ giúp của con người. Khi quá trình trộn hoàn tất, hệ thống sẽ loại bỏ tất cả dữ liệu liên quan.